In de wintermaanden is er op Zondagmiddag in het “Veerhuis”een inloopsoos voor de bewoners, van 14.00 – 16.00 uur. Er kan gesjoeld, gebiljart worden. Er zitten wat klaverjassers en ook diverse bordspellen (schaken, dammen, enz) zijn beschikbaar en natuurlijk ook de “praattafel”waar lekker gebabbeld kan worden.

Soos 14.00 – 16.00 klaverjassen, biljarten, puzzelen, schaken en dammen voor de liefhebbers bij mooi weer ook Jeu de Boules                                          

 16.00 – 18.00 weekafsluiting aan de bar