De vereniging stelt zich ten doel het behartigen van de gemeenschappelijke belangen van de leden, bewoners, één en ander in de ruimste zin des woords.

Voor alle activiteiten geldt dat zij alleen toegangelijk zijn voor bewoners van de Zaanstroom

99% van de bewoners op Zaanstroom is lid van de bewonersvereniging, het is hen vrij om deel te nemen aan clubs en activiteiten.

De bewonersvereniging beschikt over een eigen verenigingsruimte: “Het Veerhuis”.

Het bestuur overlegt 2x per jaar in voor- en najaar met verhuurder Parteon. Woonwensen, eventuele aanpassingen en onderhoud worden dan besproken

Kllik hier voor De Nieuwsbrief.

Klik hier voor Jubilea en verjaardagen

Klik hier voor evenementen / bustochten

Klik hier voor Nieuws

d