WINTERPROGRAMMA VEERHUIS EN CLUBJES

Vanaf begin september 2023

Maandagmorgen: Koffiedrinken en damesgym

Maandagmiddag: handwerken/babbelen Biljartclub competitie libre

Maandagavond: Sjoelen is reeds begonnen

Dinsdagmiddag:

Dinsdagavond: Darten 19.00 – 21.30

Woensdagmiddag: Klaverjascompetitie

Woensdagavond: Bowlen op de Wii start 13 september

Donderdagmiddag: Biljarten competitie bandstoten

Vrijdagmorgen: Koffiedrinken van 10.00 – 11.30

Vrijdagmiddag: Yoga bij voldoende belangstelling

Zondagmiddag: Soos 14.00 – 16.00 klaverjassen, biljarten, puzzelen, schaken en dammen voor de liefhebbers,16.00 – 18.00 weekafsluiting aan de bar

Als er nog bewoners zijn, die ook bardienst willen draaien, geeft u zich op bij de barbeheerder, H. Stoop ( nr. 130 )