PROGRAMMA VEERHUIS EN CLUBJES Klik hier voor het programma in PDF

Vanaf begin september 2022

Maandagmorgen: Koffiedrinken en damesgym

Maandagmiddag: handwerken/babbelen Biljartclub competitie libre

Maandagavond: Sjoelen

Dinsdagmiddag: Jeu de Boules 14.00 – 16.00 als het weer meezit

Dinsdagavond: Darten 19.00 – 21.30

Woensdagmiddag: Klaverjascomptitie begint weer

Woensdagavond: Bowlen op de Wii

Donderdagmiddag: Biljarten competitie bandstoten

Vrijdagmorgen: Koffiedrinken van 10.00 – 11.30

Vrijdagmiddag: Yoga begint 2 September !!!!

Zondagmiddag: Soos 14.00 – 16.00 klaverjassen, biljarten, puzzelen, schaken en dammen voor de liefhebbers, 16.00 – 18.00 weekafsluiting aan de bar

In de week beginnende met 5 september gaan de overige clubjes weer van start volgens het normale programma.

Voor de nieuwe bewoners / leden doet u nog niet mee met clubjes, loop gewoon eens binnen om kennis te maken

Allen een prettig winterseizoen gewenst

Als er nog bewoners zijn, die ook bardienst willen draaien, geeft u zich op bij de barbeheerder, H. Stoop ( nr. 130 ) of via het formulier klik hier

Namens de clubjes een prettig winterseizoen gewenst.