Beste medebewoners,

Nu de dagen korter worden en we de langste nacht en de feestdagen in het vooruitzicht hebben is dit weer de laatste Nieuwsbrief van het jaar 2023. Een jaar waarin veel gebeurd is op ons mooie complex, er zijn door vrijgekomen woningen veel nieuwe bewoners bijgekomen en gelukkig voor onze vereniging zijn deze bewoners voor het grootste gedeelte ook lid van de bewonersvereniging geworden. Allemaal van harte welkom en we zien jullie ook graag op de dagen en avonden dat er door de vereniging iets georganiseerd wordt. Zet alvast in uw agenda de volgende dagen: Kerstbuffet 16 december en de Nieuwjaarsreceptie op 2 Januari 2024
Klik hier voor het vervolg van de Nieuwsbrief

Categories: Nieuws